3
Mar

Šta ukoliko se Bezbednosni element blokira?

„Svaki račun koji stiže u Poresku upravu mora biti potpisan elektronskim potpisom koji se nalazi na bezbednosnom elementu. Na taj način Poreska uprava, odnosno sistem Poreske uprave prepoznaje i proverava ispravnost računa koji stižu sa prodajnih mesta. Osim potpisivanja fiskalnih računa bezbednosni element ima još neke važne funkcije zahvaljujući kojima, na primer, i bez interneta mogu da se izdaju potpuno

Read more

1
Dec

SPIRI – Dodavanje adrese u HOST fajl

Ukoliko hoćete automatski da unesete ove adrese na klik, možete da preuzmete skriptu OVDE. Pokrenete je i pratite uputstva. Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje – SPIRI je informacioni sistem koji na jedinstven način podržava sve aktivnosti Ministarstva finansija i Uprave za trezor u vezi sa budžetom Republike Srbije, čime se pojednostavljuje način rada korisnika i omogućava efikasniji način

Read more