Google Chrome – Preuzet fajl se ne pojavljuje više dole levo? – REŠENJE!

1. Korak

  • Na mestu gde kucate web adresu ukucate chrome://flags

2. Korak

  • U pretragu ukucate download bubble, i obe opcije kao na slici podesite na Disabled.

3. Korak

  • Sada vam se pojavilo dugme Relaunch, klikom na to dugme, Chrome će se ponovo pokrenuti i u buduće fajlovi koje preuzmete pojaviće se u donjem levom uglu pretraživača.

Ostavite komentar