Pomoću aplikacije za bazene korisnik u svakom trenutku može imati uvid u:

Ko je izvršio prodaju
Koja vrsta karte je prodata
Koliko je karata prodato po svakoj kategoriji (dnevna, mesečna itd.).

Komentari su zaključani.