Responsive Dizajn

Bootstrap

85%

Responsive Web Design je novi pristup razvoju web prezentacija koji se pojavio prvi put u verziji CSS 3. Ključ responsive web dizajna je zapravo kaskadni – dinamički sadržaj koji se prilagođava veličinama ekrana (što mu i sam naziv kaže; responsive – prilagodljiv) na kojima se isčitava vaša internet prezentacija, bilo da su u pitanju mobilni uređaji, tablet uređaji ili desktop računari sa ekranima različite rezolucije. Ovo doprinosi odličnoj preglednosti sadržaja sajta, za razliku od „neprilagodljivih“ – statičnih sadržaja koji iziskuju stalno zumiranje, skrolovanje i pomeranje. Responsive dizajn je otvorio novu eru web dizajna samim tim što je dosta isplatljivija alternativa razvoju mobilnih aplikacija. Naime, sve je veća upotreba mobilnih i tablet uređaja u svetu kada je u pitanju pretraga internet sadržaja, i ukoliko želite da vaš sadržaj bude dostupan svima, responsive (prilagodljivi) web dizajn je u tom slučaju neizbežan.

Standardne dimenzije koje se koriste za responsive web dizajn su 320 px, 768 px i 1024 px. Prvi je, predpostavljate za mobilne uređaje, drugi za tablet a treći za desktop računare. Postavlja se pitanje, a šta ćemo sa onim uređajima čije dimenzije ekrana ne odgovaraju ovim dimenzijama? Postoji jednostavno rešenje za takav problem, a odgovor leži u maksimumu i minimumu. Ukoliko je širina ekrana manja od 768 px, prikazaće se veličina ekrana za mobilni telefon. 768 px je prelomna tačka u slučaju prelaska režima ekrana tableta u režim mobilnog telefona. Isti slučaj je vezan i za režime računar – tablet. Ako je širina ekrana manja od 1024, prelazi se iz režima računara u režim tableta. Automatska i laka manipulacija sadržaja samo je jedna od prednosti responsive web dizajna. Međutim, kako se na tržište svakog dana izbacuje veliki broj uređaja, što mobilnih što tablet, različitih dimenzija i postavki, nemoguće je definisati tačke preloma za svaki, ali je zato moguće kreirati ih da se prikazuju na najbolji mogući način. To je veliki napredak u web dizajnu uzimajući u obzir sajtove koji su bili aktuelni pre nekoliko godina i kojih ima i dan danas, a to su statični i prilagodljivim samo za desktop računare.

bootstrap

Komentari su zaključani.