Šifranik identifikacija

Šifranik identifikacija za polje ID kupca

ŠifraOpisNapomena
10:PIB kupcaDomaće pravno lice identifikovano PIB-om
11:JMBGDomaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om
12:PIB i JBKJS kupca (PIB:JBKJS)Domaće pravno lice koje je identifikovano Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i Jedinstvenim brojem korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS)
13:Kod (broj)
penzionerske
kartice
Fizičko lice – imalac penzionerske kartice
14: PIBPravno lice ili preduzetnik koji je
identifikovan Poreskim identifikacionim
brojem (PIB) i ima poljoprivredno gazdinstvo
15:JMBGDomaće fizičko lice –preduzetnik
poljoprivrednik odnosno preduzetnik drugo lice u
smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak
građana, koje je identifikovano JMBG-om i ima
poljoprivredno gazdinstvo
16:BPGFizičko lice – nosilac porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva koji nije obveznik
poreza na prihode od samostalne delatnosti i koje
je identifikovano jedinstvenim brojem
poljoprivrednog gazdinstva (BPG)
20:Broj lične karteDomaće fizičko lice
21:Broj izbegličke legitimacijeDomaće fizičko lice
22:EBSStrano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji
23:Broj pasošaDomaće fizičko lice
30:Broj pasošaStrano fizičko lice koje se identifikuje pasošem
31:Broj diplomatkse legitimacije/LKStrano fizičko lice – diplomata
32:Broj lične karte MKDStrano fizičko lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije
33:Broj lične karte MNEStrano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore
34:Broj lične karte ALBStrano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije
35:Broj lične karte BIHStrano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Bosne i Xercegovine
40:Poreski ID iz strane države (TIN)Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu

Šifranik identifikacija za polje Opciono polje kupca

ŠifraOpisNapomena
20:Broj SNPDVBroj obrasca
21:Broj LNPDVBroj obrasca
30:Broj PPO-PDVBroj overe u Poreskoj upravi
31:Broj ZPPO-PDVBroj overe u Poreskoj upravi
32:Broj MPPO-PDVBroj overe u Poreskoj upravi
33:Broj IPPO-PDVBroj overe u Poreskoj upravi
50:Broj korporacijske karticeNačin plaćanja je uvek VAUČER
60:Vremenski period –
kalendarski mesec za koji se
refundiraju – storniraju svi
prethodno evidentirani
prometi izvršeni imaocima
korporacijskih kartica
Račun PROMET-REFUNDACIJA
Unosi se u formatu
60:ddmmgggg_ddmmgggg
Primer: 60:01032022_31032022

Šifranik identifikacija za polje Kasir

ŠifraOpisNapomena
10:JBKJS prodavcaProdavac korisnik javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS)

Šifranik identifikacija za polje naziv artikla

Polje NAZIV ARTIKLAPolje KOLIČINA (unosi se uvek 1)Polje JEDINIČNA CENA/UKUPNO
10: Avans (Đ)1Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% – po opštoj stopi
11: Avans (E)1Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% – po posebnoj stopi
12: Avans (G)1Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV – 0%
13: Avans (A)1Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a – 0%
20: Jednonamenski
vaučer (Đ)
Bruto iznos prometa po PDV stopi od
20% – po opštoj stopi
21: Jednonamenski
vaučer (E)
Bruto iznos prometa po PDV stopi od
10% – po posebnoj stopi
22: Једнонаменски
ваучер (Г)
Iznos prometa oslobođen PDV – 0%
23: Jednonamenski
vaučer (A)
Iznos prometa za obveznike koji nisu
u sistemu PDV-a – 0%

 

Komentari su zaključani.