Šifranik identifikacija

Šifranik identifikacija za polje ID kupca

Šifra Opis Napomena
10: PIB kupca Domaće pravno lice identifikovano PIB-om
11: JMBG Domaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om
12: PIB i JBKJS kupca (PIB:JBKJS) Domaće pravno lice koje je identifikovano Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i Jedinstvenim brojem korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS)
20: Broj lične karte Domaće fizičko lice
21: Broj izbegličke legitimacije Domaće fizičko lice
22: EBS Strano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji
23: Broj pasoša Domaće fizičko lice
30: Broj pasoša Strano fizičko lice koje se identifikuje pasošem
31: Broj diplomatkse legitimacije/LK Strano fizičko lice – diplomata
32: Broj lične karte MKD Strano fizičko lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije
33: Broj lične karte MNE Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore
34: Broj lične karte ALB Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije
35: Broj lične karte BIH Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Bosne i Xercegovine
40: Poreski ID iz strane države (TIN) Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu

Šifranik identifikacija za polje Opciono polje kupca

Šifra Opis Napomena
10: Broj ZPPPDV
11: Broj obrasca operatera za refakciju
20: Broj SNPDV
21: Broj LNPDV
30: Broj PPO-PDV
31: Broj ZPPO-PDV
32: Broj MPPO-PDV
33: Broj IPPO-PDV
40: Broj jednonamenskog vaučera Ukoliko ima broj

Šifranik identifikacija za polje Kasir

Šifra Opis Napomena
10: JBKJS prodavca Prodavac korisnik javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS)

Šifranik identifikacija za polje naziv artikla

Polje NAZIV ARTIKLA Polje KOLIČINA (unosi se uvek 1) Polje JEDINIČNA CENA/UKUPNO
10: Avans (Đ) 1 Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% – po opštoj stopi
11: Avans (E) 1 Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% – po posebnoj stopi
12: Avans (G) 1 Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV – 0%
13: Avans (A) 1 Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a – 0%
 

Komentari su zaključani.