Kako povezati štampač koji nije mrežni?

Često se dešava da Windows posle Update (apdejta) prekine vezu sa deljivim folderom, ili sa deljivim štampačem. Iz tog razloga pokazaću vam primer kako da podelite folder ili štampač preko korisnika, sa lozinkom koji će i posle apdejta ostati aktivan i moći ćete ne smetano da ga koristite.   Za početak pravimo korisnika na računaru sa koga ćemo deliti folder/štampač.
  1. Kliknemo na start i kucamo “netplwiz”.
2. Kliknemo na “Add” kako bi dodali novog korisnika. 3. Izaberemo opciju kao na slici ispom. 4. Izaberemo lokalni nalog 5.Ukucamo podatke za novi nalog i kliknemo “next”… 6. Kliknemo Finish 7. Kliknemo na korisnika koga smo kreirali a onda na Properties 8. Kliknemo u meniju na “Group Membership” pa zatim kod Other u padajućem meniju izaberemo kao na slici. 9.Sada idemo desni klik na folder koji delimo, zatim kliknemo properties i ispratite dalja uputstva kao na slici. 10. Dodali smo našeg korisnika uspešno, sada treba da mu damo dozvole, kliknemo na našeg korisnika i štikliramo sve, kao na slici.

Ostavite komentar